Elektrisitet

stikkontakter

Alle feriehusene er tilsluttet elektrisitet (220 V). I Danmark har stikkontakten to runde huller eller tre huller (230 volt med jordforbindelse). Se figur C og K.

Norske stikkontakter er type C.

Strømmåleren er plassert uten på huset. På nyere hus kan strømmåleren være forsynt med lokk. Løft lokket litt og åpne strømmåleren. Nesten alle strømmålere i Danmark viser tall uten komma - alle tall er hele kilowatt.

Strømutfall kan skyldes, at en sikring eller en sikringsgruppe er slått fra – Reléet og sikringer.

Les mer om Strømforbruk. For avregning av strømforbruk se vennligst Forbruksavregning.