Besøk

Det må ikke overnatte flere personer enn angitt i presentasjonen, idet feriehusets avløpssystem ikke er dimensjonert til flere personer enn det tillatte. Derfor er det heller ikke tillatt å sette opp telt, campingvogner eller bobiler på tomten.

Bor det fler enn det maksimalt tillatte antall personer, vil vi bortvise det overskytende antall personer.