Reléet og sikringer

Reléet
Strømtavlen sitter for det meste på innersiden av den utvendige måleren. Slå på releet ved å trykke knappen oppover eller ved å skru den fra 0 til 1. Releet kan være litt stramt.

Alle sikringsgrupper skal stå på 1.

Hvis reléet fortsetter med å slå av, slår man fra alle sikringsgruppene. Slå så på reléet igjen, så det står på 1. Slå nå sikringsgruppene på en etter en for å finne ut, hvilken sikringsgruppe som er skyld i, at reléet slår av.

Når man har funnet den problematiske sikringsgruppen, så lar man den bli slått av. De andre gruppene slår man på. Slå på strømmen igjen på HFI-reléet og kontakt byrået.

Sikringer
Strømutfall kan skyldes, at en sikring har sprunget.

Kjeramiske sikringer
Slå fra strømmen og ta ut sikringen av holderen. Alt etter type skal man enten skru ut holderen eller åpne en liten skuff ved å trykke ned skuffen og trekke ut.

Sikringen er intakt, når det er en liten grå eller rød ”propp” i enden. Er ”proppen” vekk, skal sikringen skiftes. Dog kan den i visse tilfeller bli sittende, selv om sikringen er sprunget. Her bør man så prøve seg frem med en ny sikring.

Det er som regel reservesikringer i feriehuset. Skulle det ikke være tilfellet, ber vi dere kjøpe sikringer, og Sol og Strands lokalbyrå refunderer så beløpet mot forevisning av kvittering.

Husk å velge en ny sikring med samme ampere som den gamle.

Automatiske sikringer
Man skal ikke skifte sikringer ved en automatsikring. En automatsikring skal alltid stå på 1 og være trykket oppover for å være tent.

Man kan også komme ut for automatsikringer, der det står On i et rødt felt, når den er slått på. Hvis den er slått fra, står det Off i et grønt felt.

Hvis sikringen fortsetter med å slå av, så er det fordi, man bruker for mye strøm. Da skal man koble fra noen el-apparater i feriehuset, f.eks. en el-kjele.

Les mer om Strømforbruk og Elektrisitet. For avregning av strømforbruk se vennligst Forbruksavregning.