Fotos

Sammen med beskrivelsen på feriehuset finner dere tilhørende fotos.

Dreier det seg om et nyere feriehus eller et feriehus, som enda ikke er ferdigbygget (vær oppmerksom på byggeåret), benytter vi modellfotos eller -tegninger. Vi ber dere derfor, når dere leier et feriehus som er vist med modellfotos, om å være ekstra oppmerksomme på tekst og symboler på tegningen i huspresentasjonen.

Er det brukt modellfotos, vil det fremgå av selve fotoet. Markeringen finner dere nederst i venstre hjørne. Det kan forekomme, at et feriehus har blitt malt, at huseieren har skiftet ut deler av interiøret eller på annen måte har forandret feriehuset, slik at det adskiller seg fra fotoet.