Vannforbruk

Danmark fokuser veldig mye på miljøriktig oppførsel. Dette kommer blant annet til uttrykk i form av høye avgifter på strøm- og vannforbruk. Som feriegjester skal dere også gi deres bidrag gjennom den avregningsprisen som blir krevd opp for strøm, olje- og vannforbruk.

I gjennomsnitt bruker feriegjestene våre 0,5 m3 vann pr. person pr. uke.
Feriegjester i hus med svømmebasseng bruker i gjennomsnitt 1 m3 pr. person pr. uke.
Til dette kommer vannforbruk til spabad.

Bor dere i et feriehus, hvor dere ikke skal avregne ekstra for vann, vil det for eksempel ikke være tillatt å sette opp egen, medbrakt pool og gjennom bruken av en slik forbruke ekstra vannmengder uten betaling. Generelt må store pools aldri anvendes ved feriehusene. Ved overtredelse av dette vil Sol og Strand oppkreve en ekstra pris for det anslåtte forbruk av vann.