Ferie i sommerhus med vår trygghetspakke

Ferie i sommerhus med vår trygghetspakke
Avbestill helt fram til ankomst

Det kan oppstå uforutsette situasjoner* som gjør at du må avbestille oppholdet.

Vår trygghetspakke dekker de omkostningene en avbestilling vil koste deg.

En trygg avbrytelse av oppholdet

På samme måte kan det oppstå uforutsette situasjoner* som gjør at du må avbryte oppholdet og sette kursen hjem.

Med vår trygghetspakke får du dekket de ubenyttede dagene av oppholdet.

Hvis uhellet er ute

Ulykker skjer av og til, det kan skje med alle og det er ingen sin feil.

Med trygghetspakken er du også godt dekket her, da den dekker de fleste skader på innbo*.

 

Trygghetspakken er helt uten kostnader, siden den er inkludert i leien

* * Les mer på forsikringsbetingelser

Sol og Strand har sammen med Tryg Forsikring satt sammen en avbestillings- og innboforsikring som vi kaller for trygghetspakke. Du får den inkludert i leien – uten ekstra kostnader. Vi ønsker nemlig å sikre deg en ferie med ekstra trygghet og visshet om at du er i gode hender hvis det skulle oppstå noe som ikke er som det skal.

 

Du er dekket både før og under oppholdet, uansett om det oppstår gode grunner til å avbestille oppholdet før avreise eller avbryte det mens dere er der.

Avbestillingsforsikring

Forsikringen gjelder hvis det planlagte leieforholdet ikke kan gjennomføres, såfremt forsikrede eller dennes nærmeste pårørende i forsikringsperioden rammes av:

(a) akutt sykdom, skade eller død,

(b) akutt forverring av eksisterende sykdom,

(c) negativ reaksjon på vaksine,

(d) graviditet, så lenge denne oppdages i løpet av forsikringsperioden,

(e) skilsmisse, separasjon eller samlivsbrudd.

Eller hvis:

 

(f) forsikredes eller reiseledsagers bolig eller virksomhet rammes av brann eller innbrudd rett før avreise,

(g) forsikredes eller reiseledsagers bolig eller virksomhet rammes av storm, oversvømmelse eller skybrudd rett før avreise,

(h) forsikrede, dennes ektefelle/livspartner eller reiseledsager uventet sies opp eller utestenges fra heltidsarbeid rett før avreise,

(i) forsikrede, dennes ektefelle/livspartner eller reiseledsager, etter oppsigelse fra heltidsarbeid, starter i ny jobb igjen, men ikke får mulighet til å ta fri i den avtalte leieperioden,

(j) forsikrede, dennes ektefelle/livspartner eller reiseledsager skal ta eksamen på nytt ved læreanstalt på et høyere nivå enn grunnskole i forbindelse med ikke-bestått eksamen (det er en betingelse av personen er aktiv student, at leieavtalen ble inngått før tidspunktet til den nye eksamen ble kjent, og at eksamen finner sted i samme periode, eller opptil 1 uke etter at leieperioden er opphørt),

(k) forsikrede eller reiseledsagers personbil blir skadet i et slikt omfang at kjøretøyet ikke er i trafikkmessig forsvarlig stand før avreise, og at det ikke er mulig å få gjennomført en reparasjon før leieperioden har startet.

Innboforsikring

I løpet av ferien i sommerhuset har du i tillegg en innboforsikring som vil trå i kraft hvis dere skulle være så uheldige å skade noe av innboet i sommerhuset.

Med innbo menes flyttbare gjenstander som normalt hører til i feriehuset, inkludert musikkanlegg, TV, video-/DVD-spiller, malerier, løse lamper, faste telefoner, hageredskaper, kjøkkenutstyr og løse tepper.

Forsikringsbetingelser

Du kan lese forsikringsbetingelsene her.

 

Vi ønsker dere en virkelig herlig ferie!