Båt

Hvis det hører med båt til feriehuset, påhviler det feriegjesten å ta med/leie/anskaffe rednings-/svømmevest i henhold til dansk lov. Manglende bruk av redningsvest kan medføre bot.

I enkelte tilfelle kan det være vester til rådighet i feriehuset. I disse tilfellene råder vi til omhyggelig å kontrollere, at vesten sitter/passer nøyaktig, og at kroppsvekten ikke overstiger redningsvestens oppdriftsevne.

Det er ikke tillatt å seile lengre ut enn 1500 meter fra kysten.

Husk å ta med øse, lommelykt, mobiltelefon, kart, kompass, passende kledning samt ekstra brennstoff på motordrevne båter.