Ankomst

Ved ankomst på fredager, lørdager og søndager samt Skjærtorsdag og Langfredag blir nøkkelen tidligst utlevert kl. 16. Alle andre dager kan dere hente nøkkelen fra kl. 14. Dersom det er unntak ved et feriehus, da vil det stå under bemerkninger til feriehuset.

Regner dere med å komme frem veldig sent eller senere enn den dagen som er angitt på leiebeviset, ber vi dere vennligst om å gi oss beskjed om dette i god tid, slik at vi kan avtale/arrangere overdragelse av nøkkelen og i kalde perioder tilpasse oppvarmingen.

Med mindre annet er avtalt, kan dere først inn i huset på det ankomsttidspunktet som står på leiesbeviset. Dersom dere går inn i huset før det, fraskriver dere muligheten for å reklamere over rengjøringen.

Ved eventuelle feil og mangler skal dere kontakte lokalbyrået så fort som mulig.

Husk vennligst at dere skal forlate feriehuset senest kl. 10, så det er tid til å klargjøre feriehuset til de neste feriegjestene.

Se Reklamasjoner