Ankomst

Ved ankomst kan du hente nøklene fra 16:00. Hvis det er avvik fra dette vet ett sommerhus, vil dette være angitt ved sommerhuset, eller angitt på leiebeviset.

Hvis dere forventer å komme svært sent, eller senere enn den dagen som er angitt på leiebeviset, ber vi om at dere varsler oss om dette i god tid, slik at vi kan avtale/arrangere overlevering av nøklene og, i kalde perioder, sørge for oppvarming.

Hvis det skulle være eventuelle feil eller mangler, må dere ta kontakt med det lokale byrået som snart som mulig, slik at vi får muligheten til å håndtere de.

Husk at dere må forlate sommerhuset senest 10:00, slik at vi har nok tid til å klargjøre sommerhuset til de neste forventningsfulle gjestene.Se Reklamasjoner