Persondatapolitikk

1. GENERELL INFORMASJON

1.1 Dette dokument («Retningslinjer for personvern») gjelder Sol og Strand Feriehusudlejning A/S’ («Sol og Strand», «oss», «våre», «vi») innsamling og behandling av personopplysninger fra besøkende på vår hjemmeside, utleiere og leiere av de feriehusene vi leier ut via Sol og Strand.

1.2 Sol og Strand er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine. Enhver henvendelse relatert til behandlingen av personopplysninger må derfor rettes til oss via disse kontaktopplysningene:

Sol og Strand Feriehusudlejning A/S
Ilsigvej 21
Hune
9492 Blokhus
Tlf.: 99444444
E-post: data@sologstrand.dk 

 

2. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

2.1 Vi behandler følgende personlige opplysninger om besøkende på vår hjemmeside:

(a) Nettleser
(b) IP-adresse
(c) Nettverkslokasjon
(d) Enhetsinformasjon
(e) Søkebegrep

Vi behandler i tillegg følgende personopplysninger hvis du registrerer deg som mottaker av vårt nyhetsbrev:

(f) E-post
(g) Navn

2.2 Vi behandler følgende personopplysninger om utleiere som inngår en formidlingsavtale med oss:

(a) Navn
(b) Privat adresse
(c) Feriehusutleie
(d) E-post
(e) Telefon
(f) Bankinformasjon
(g) Svar på spørsmål i forbindelse med tilfredshetsundersøkelser

2.3 Vi behandler følgende personopplysninger om leietakere, som leier et feriehus gjennom Sol og Strand:

(a) Navn
(b) Adresse
(c) Nasjonalitet
(d) Telefon
(e) Betalingsinformasjon
(f) IP-adresse
(g) Vurderinger i forbindelse med gjestebøker

 

3. BEHANDLINGENS FORMÅL

3.1 Vi behandler personopplysningene ovenfor basert på følgende formål:

(a) Formidling av feriehus til utleie, samt all nødvendig administrasjon i forbindelse med dette
(b) Oppfyllelse av avtalen med deg, samt sikre dine rettigheter i den forbindelse
(c) Skape forståelse og forbedringer av forhold til utleier og leietaker i forbindelse med utleie- og leieopplevelser
(d) Målrettet markedsføring, inkludert retargeting, profilering og utsendelse av nyhetsbrev
(e) Optimering av brukeropplevelsen og egenskapene som kan brukes av besøkende på vår hjemmeside

 

4. BEHANDLINGSHJEMMEL

4.1 Vi behandler personopplysningene dine til de nevnte formål basert på forskjellige behandlingshjemler.

(a) Samtykke: Sol og Strand innhenter samtykke fra deg til behandling av personopplysningene dine når du registrerer deg som mottaker av vår nyhetsbrev.
(b) Nødvendig for oppfyllelse av en kontrakt der du er en part: Sol og Strand behandler personopplysningene dine for å oppfylle avtalen om leie av feriehus med deg som leietaker, samt formidlingsavtalen med deg som utleier.
(c) Nødvendigefor oppfyllelse av rettslige forpliktelser: Sol og Strand behandler personopplysningene dine relatert til betaling i forbindelse med utleie, der du er leietaker, samt formidlingsavtale med deg som utleier for å overholde de lovpålagte kravene om bokføring og regnskap.
(d) Legitim interesse: Sol og Strand behandler personopplysningene dine for å optimere brukeropplevelsen og egenskapene på vår nettside, gjennomføre målrettet markedsføring og tilfredshetsundersøkelser, inngå og administrere kontraktsforhold og sikre dine rettigheter samt for din egen sikkerhet, inkludert forhindring av svindel, basert på våre legitime forretningsinteresser.

4.2 Du har en uforbeholden rett til å komme med innsigelser på behandlingen av personopplysningene dine for bruk i direkte markedsføring. Du har også rett til å kunne trekke tilbake et allerede gitt samtykke. Tilbakekalling av samtykke vil ikke ha noen konsekvenser for den lovlige behandlingen av personopplysningene dine som var foretatt før tilbakekallelsen, og vi må fortsatt behandle personopplysningene dine på annet rettslig grunnlagt, bortsett fra direkte markedsføring.

4.3 Hvis du kommer med innsigelser på vår behandling av personopplysningene dine, som behandles med bakgrunn i våre legitime interesser, vil vi umiddelbart stoppe all behandling av dataene dine til disse formålene.

 

5. BRUK AV TREDJEPART

5.1 Opplysningene dine kan bli overlatt til eksterne samarbeidspartnere, som vil behandle de på vegne av oss. Vi benytter oss av eksterne samarbeidspartnere til blant annet teknisk drift og forbedring av hjemmesiden vår, utsendelse av nyhetsbrev samt målrettet markedsføring, inkludert retargeting, samt til din vurdering av vår virksomhet og ytelser. Når du f.eks. bruker en lenke vi sender deg til å komme med en bedømmelse av oss og de tjenestene vi tilbyr på TrustPilot, sendes opplysninger om ditt navn og kundenummer til TrustPilot, for å verifisere kundeforholdet ditt hos oss. Når du skriver i gjesteboken vår kan du velge om du ønsker at navnet ditt skal offentliggjøres på hjemmesiden vår. Disse virksomhetene er databehandlere som handler på instruks fra oss, og behandler data som er dataansvarlige for. Databehandlerne vil ikke behandle opplysningene til andre formål enn å oppfylle avtalen med oss, og er underlagt en konfidensialitetsavtale. Vi har inngått en skriftlig databehandleravtale med alle databehandlere som behandler personopplysninger på vegne av oss.

5.2 Sol og Strand benytter seg av to databehandlere som er lokalisert utenfor EU (Google og Facebook). Vi har inngått databehandleravtaler med disse basert på de nyeste godkjente standard kontraktsklausuler (SCC).

5.3 Sol og Strand videreformidler dine personopplysninger (navn, adresse, e-post, telefonnummer, ordrenummer) til Tryg Forsikring. Tryg Forsikring forsikrer våre leietakere i forbindelse med avbestilling, avbrytelser, innboansvar samt legevakt. Tryg Forsikring er selv dataansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger. Vi ber deg derfor om å lese deres retningslinjer for personvern.

5.4 Som leietaker vil ditt navn og nasjonalitet bli opplyst på innloggingen til eieren av sommerhuset.

 

6. OPPBEVARING AV PERSONOPPLYSNINGER

6.1 Personopplysninger som er samlet inn i forbindelse med din bruk av vår hjemmeside blir slettet/anonymisert senest ett år etter siste gang du var inne på hjemmesiden vår.

6.2 Personopplysninger som samles inn i forbindelse med din registrering som mottaker av vårt nyhetsbrev slettes/anonymiseres når ditt samtykke til å motta nyhetsbrevet trekkes tilbake, med mindre vi har et annet grunnlag for behandlingen av opplysningene.

6.3 Personopplysninger som er samlet inn i forbindelse med leieavtalen vil i utgangspunktet bli slettet/anonymisert fem (5) år etter utløpet av kalenderåret der du foretok kjøpet. Personopplysninger kan likevel bli lagret i lengre tid, hvis det er et legitimt behov for en lengre lagring, f.eks. hvis det er nødvendig for at et rettskrav kan fastsettes, gjøres gjeldende eller forsvares, eller hvis lagringen er nødvendig for at vi skal oppfylle lovpålagte krav. Regnskapsmateriell blir oppbevart i fem (5) år, og fram til utgangen av regnskapsåret for å oppfylle kravene i den danske regnskapsloven.

6.4 Personopplysninger som er samlet inn i forbindelse med en formidlingsavtale vil i utgangspunktet bli slettet/anonymisert tre (3) år etter utløpet av kalenderåret som formidlingsavtalen utløper. Personopplysninger kan likevel bli lagret i lengre tid, hvis det er et legitimt behov for en lengre lagring, f.eks. hvis det er nødvendig for at et rettskrav kan fastsettes, gjøres gjeldende eller forsvares, eller hvis lagringen er nødvendig for at vi skal oppfylle lovpålagte krav. Regnskapsmateriell blir oppbevart i fem (5) år, og fram til utgangen av regnskapsåret for å oppfylle kravene i den danske regnskapsloven.

 

7. DINE RETTIGHETER

7.1 Du har følgende rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger.

(A) Du har rett til å få innsikt i de personopplysningene vi behandler om deg samt en rekke tilleggsopplysninger.
(B) Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv rettet.
(C) I spesielle tilfeller har du rett til å få personopplysninger om deg slettet før tidspunktet for vår generelle sletting inntreffer.
(D) I visse tilfeller har du rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, kan vi i fremtiden kun behandle personopplysningene – bortsett fra lagring – med ditt samtykke, eller for at et rettskrav skal kunne fastsettes, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å beskytte en person eller viktige allmenne interesser.
(e) I visse tilfeller har du rett til å protestere mot vår ellers lovlige behandling av dine personopplysninger. Du kan også protestere mot behandlingen av dine personopplysninger for direkte markedsføring.
(f) I visse tilfeller har du rett til å motta personopplysningene dine i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, samt å få disse personopplysningene overført til en annen behandlingsansvarlig.

 

8. KONTAKTINFORMASJON

8.1 Hvis du ønsker å benytte deg av dine rettigheter, eller har spørsmål relatert til vår behandling av dine personopplysninger, må du kontakte oss på: data@sologstrand.dk
I henvendelsen din ber vi om at du oppgir fullt navn, brukernavn, kundenummer og e-postadressen du benyttet til registreringen, og annen informasjon som er nødvendig for at vi kan behandle henvendelsen.

8.2 Hvis du ønsker å klage på vår behandling av dine personopplysninger, kan du sende en klage til det danske datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk, telefon +45 33 19 32 00.

9. VARLING OM ENDRINGER I DISSE RETNINGSLINJENE FOR PERSONVERN

9.1 Hvis vi gjennomfører endringer av disse retningslinjene for personvern vil det bli publisert på nettsiden der disse retningslinjene er tilgjengelige. Du er selv ansvarlig for å holde deg oppdatert på endringene i retningslinjene. Hvis endringene krever at det innhentes samtykke fra deg, eller er basert på en endring i behandlingen av dine personopplysninger, vil vi gi deg ytterligere, separat varsel under omstendighetene og be om ditt samtykke i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.