Huspresentasjon

Beskrivelsene av de privateide feriehusene er laget etter beste overbevisning. Vi tar forbehold for endringer samt eventuelle tastefeil. Oppfattelse av inventaret er individuelt gjengitt og avhenger naturligvis av smaken til den enkelte huseier.
Grunnplanstegningene er avbildet så nøyaktig som mulig, men er kun veiledende, og avvikelser vedrørende for eksempel sengeinndeling kan forekomme. For å bevare tegningens overskuelighet er terrasser, kjellere, overetasjer og lignende ofte ikke angitt på tegningen.