Søppelsortering

I Danmark skal avfall sorteres. Derfor vil du i de fleste fritidsboliger bli møtt av krav om at avfallet skal sorteres før det kastes. Men ikke alle kommuner har kommet like langt. Derfor blir det fritidsboliger der avfallet ennå ikke er sortert. Ambisjonen fra danske myndigheters side er at Danmark innen utgangen av 2023 skal ha et avfallssorteringssystem som er utbredt over hele landet, og hvor avfallet sorteres i matavfall, glass, papir, mat- og drikkekartonger. papp, metall, plast, farlig avfall , tekstiler og restavfall. Det betyr ikke at det er 10 sorteringsbinger i sommerhuset. På de aller fleste steder er flere kategorier delt rundt én søppelkasse – det kan for eksempel være papir og papp eller metall og plast.

Du må derfor sortere avfall hvis mulig. Dersom korrekt sortering ikke utføres, kan det gi bot på inntil 3000 kr