Søppel

Renovasjonsavhentning blir ikke foretatt ved feriehus om lørdagen, som som regel er innflytningsdag. Derfor kan det skje, at søppelet ikke har blitt fjernet, når dere ankommer. Dagen for neste renovasjon kan i de fleste tilfelle opplyses hos Sol og Strands lokalbyrå.
Husk, at kun originale søppelposer blir tatt med. Posen må kun fyldes til den stiplede linjen, ellers blir den ikke avhentet. Skulle dere få bruk for en ekstra søppelpose, kan dere henvende dere til Sol og Strands lokalbyrå, nærmeste kjøpmann eller turistbyrået.

Fra september til mai blir det i mange feriehusområder kun hentet søppel hver 14. dag. Skulle det gi problemer, ber vi dere kontakte oss.

Unnlat vennligst å sette åpne søppelposer, pappkasser, bokser og lignende foran feriehuset, da det trekker til katter, rotter og andre dyr.