Forbruksavregning

Forbruksavgifter (se leiebevis) er ikke inkludert i leieprisen. Prisen for strøm og telefon er faste takster. Forbruket er i alle tilfeller veiledende. Forbrukssatsene kan variere – derfor kan det være avvik mellom reelle og opplyste priser for strøm, vann og varme. Nærmere informasjon om dette finner dere på leiebeviset og i huspresentasjonene på hjemmesiden. Dere er selvfølgelig også velkomne til å kontakte oss.
 
I vintermånedene blir feriehus forvarmet. Som feriegjester betaler dere kun for oppvarmingen - servicearbeidet er med i prisen. Det samme gjelder hele året for feriehus med standvannspa og svømmebasseng. Svømmebassenghus vil typisk bruke litt ekstra strøm i forbindelse med den sikkerhetsmessige kontrollen av vannkvaliteten. Alle feriehus med standvannspa får skiftet ut alt vann før dere ankommer - og eventuelt også under oppholdet - og vil derfor forbruke energi til oppvarmning. Servicearbeidet for begge kontroller er gratis, men dere betaler for oppvarmningen.

Forbruksavgiftbeløpet blir trukket fra på depositumet, som blir tilbakebetalt via bank senest 2 uker etter endt leiemål. Se Depositum.

Les mer om strømforbruk her.