Nøkkel

På leiebeviset og på feriegjest login er det angitt, hvor nøkkelen til feriehuset er plassert. Som regel er det bare én nøkkel, selv om flere familier kan bo i feriehuset. Nøkkel til postkasse, redskapsskur med videre er oftest plassert i feriehuset (for eksempel på oppslagstavlen på kjøkkenet) eller sammen med hovednøkkelen.

I mange hus skal dere låse døren ved å skubbe dørhåndtaket oppover og så snu på nøkkelen.

Nøkkelen blir utlevert fra byrået eller et nøkkelutleveringssted - tidligst fra klokken 16.00. Er det angitt en butikk, bensinstasjon eller tilsvarende som nøkkelutleveringssted, ber vi dere være oppmerksom på åpnings- og lukketidene.

Dere skal forlate feriehuset senest kl. 10.00 og avlevere/anbringe nøkkelen samme sted som den befant seg ved ankomsten.