Avstander

De beskrevne avstandene på hjemmesiden er veiledende og angitt etter skjønn i luftlinje, hvorfor spaserturen eller kjøreturen på de anlagte veiene og stiene i realiteten kan være betydelig lengre. Av hensyn til naturen bør dere fortrinnsvis benytte avmerkede stier og veier.

Kort avstand til stranden betyr således ikke alltid, at dere kan spasere dit direkte, blant annet på grunn av steile kyster eller annen privat eiendom og heller ikke, at det ikke er en vei/gate mellom feriehuset og stranden.

Bemerk, at avstanden til vannet ved fjære (lavvann) er lengre enn angitt i huspresentasjonen.

Vær oppmerksom på, at avstanden til nærmeste kjøpmann kan variere, da noen bare har åpen i høysesongen.