Avreise

Dere skal forlate feriehuset senest kl. 10.00 og avlevere/anbringe nøkkelen samme sted som den befant seg ved ankomsten. Ved avreise skal dere etterlate feriehuset i ryddelig og rengjort stand, og alle vinduer/dører skal være lukket/låst. Alle møbler og øvrig inventar skal befinne seg samme sted og i samme stand som ved innflytningen.

Før hjemreise, husk vennligst å:

  • Tømme kjøleskap, frostboks og kjøkkenskap for matvarer.
  • Avrime kjøle-/fryseskap og la fronten til køle-/fryseskapet stå åpen (husk å sette en skål/spann under for å samle opp vannet).
  • Slukke for elektriske installasjoner, eksempelvis radiatorer.
  • Tømme oppvaskmaskinen.
  • Tømme søppelspannen på kjøkkenet og på baderommet.
  • Ta inn ev. hynder til havemøbler.
  • Lukke alle dører og vinduer forsvarlig.
  • Avlevere nøkkelen.For å unngå frostskader er det viktig, at dere aldri bryter av strømmen i perioden fra 1/11 til 30/4. Ved avreise ber vi dere regulere varmeapparater ned til 5°C samt gulvvarme til minimumstemperatur.

Dersom dere ønsker å forlate feriehuset før det avtalte avreisetidspunkt, er dere av forsikringsmessige årsaker forpliktet til å meddele dette til Sol og Strands lokalbyrå.

Se også Forbruksavregning og Sluttrengjøring.