Internett

Hvis dere har leiet et feriehus med internettilslutning, skal dere, hvis ikke annet er anført på leiekontrakten, selv medbringe pc med tilhørende kabler. Pc’en deres skal have ethernettkort og software. Trådløse nettverk (WLAN) er ikke alltid tilgjengelig i feriehusene. Internettforbruk er gratis.

Internetthastighet

2 mbit: 1 bruker online. Surfe, lese nyheter, besøke nettbank.
5 mbit: 1 bruker online. Surfe, lese nyheter, besøke nettbank.
10 mbit: 1 eller få brukere online. Passende for streaming av videoer, lesing av e-post, besøk på nettbank, surfing og lytting av musik. Ikke nok til å laste ned store mengder data samtidig.
15 mbit: Flere brukere online samtidig. Passende for streaming av film, lesing av e-post, besøk på nettbank, sufing og lytting av musik. Ikke nok til å laste ned store mengder data samtidig.
20 mbit: Flere brukere online samtidig. Passende for streaming av film, lesing av e-post, besøk på nettbank, surfing og lytting av musik.
30 mbit: Flere brukere online samtidig. Veldig egnet til streaming av film, selv i ultra HD-kvalitet, lesing av e-post, besøk på nettbank, surfing og lytting av musik.