Depositum

Hos Sol og Strand er det lett å avregne forbruket av strøm osv. i feriehuset. Når dere leier et feriehus hos oss, innbetaler dere et depositum sammen med siste rate på leien. Etter avreise motregner vi forbruket deres i depositumet. På den måten foregår avregningen helt automatisk, og dere skal altså ikke tenke på det ved avreisen.

Vi refunderer den eventuelt overskytende delen av depositumet til deres bankkonto senest 2 uker etter avreise.

Hvis dere har betalt depositumet via bankoverføring, ber vi dere opplyse kontonummer, når dere bestiller feriehus. På den måten kan vi refundere den eventuelt overskytende delen av depositumet til kontoen deres.

Har dere betalt depositumet med kreditkort, refunderer vi det eventuelt overskytende beløp på det kredittkortet, dere har benyttet til betalingen. Vær oppmerksom på at det kan ta opptil 5 virkedager før beløpet er registrert i kontoen din.

Ved manglende/ukorrekte opplysninger fremsender vi kun én skrivelse, der vi ber om korrekte bankopplysninger. Det er leierens ansvar å sikre, at Sol og Strand har de korrekte opplysningene. For tilbakebetaling av overskytende depositum er det en foreldelsesfrist på 5 år.

Hvis depositumet ikke dekker forbruket på ferien, sender vi dere en regning med den nødvendige betalingsinformasjon.

Restbeløpet kan dere alltid innbetale til Danske Bank på kontonr.: 97600802007. BIC: DABAN022OSL, IBAN: NO7797600802007. Husk å opplyse OCR-ref. (kontrakt-id).

Forbrukspriser er opplyst for hvert feriehus under menypunktet Priser. Les mer på Strømforbruk og Forbruksavregning.