Bankopplysninger

Leie samt betaling for ekstra forbruk og reklamasjoner innbetales på kontonr.: 97501109847 til Jyske Bank i Norge. BIC: JYBADKKK, IBAN: DK5450590001149716. Husk å opplyse OCR-ref. (kontrakt-id).