Avbestillingsforsikring

Som en obligatorisk del av leieavtalen sikrer Sol og Strand leietaker mot tap i tilfelle av sykdom m.m.

Nærmere betingelser er beskrevet i leiebetingelsene.

Avbestilling av leieavtalen kan skje per e-post til annulleringer@sologstrand.dk. Vennligst oppgi bestillingsnummer og avbestillingsgrunnlag