Avbestilling

Dere kan naturligvis si opp alle andre leieavtaler mot en rimelig erstatning. Størrelsen på erstatningen avhenger av, hvor lang tid forut for ankomsten dere sier opp leieavtalen.

Erstatning ved oppsigelse av leieavtaler med Sol og Strand:
Inntil 70 dager før ankomst: 20 % av det samlede leiebeløp, minimum NOK 625,00
69 til 35 dager før ankomst: 33 % av det samlede leiebeløp, minimum NOK 625,00
34 til 14 dager før ankomst: 75 % av det samlede leiebeløp, minimum NOK 625,00
fra 13 dager før ankomst: 90 % av det samlede leiebeløp, minimum NOK 625,00
på ankomstdagen 100% av totalbeløpet.

Overdragelse av leieavtale
Det er tillatt leier - mot et ekspedisjonsgebyr på NOK 625,00 - å overdra leieavtalen til en annen leier. Meddelelse om dette skal i så fall skje skriftlig fra begge involverte parter til Sol og Strand.

Avbestilling av leieavtalen kan skje per e-post til annulleringer@sologstrand.dk. Vennligst oppgi bestillingsnummer og avbestillingsgrunnlag.

Se også Sikring ved sykdom m.m.