Avbestilling

Dere kan naturligvis si opp alle andre leieavtaler mot en rimelig erstatning. Størrelsen på erstatningen avhenger av, hvor lang tid forut for ankomsten dere sier opp leieavtalen.

Erstatning ved oppsigelse av leieavtaler med Sol og Strand:

  • Inntil 56 dager før ankomst: 33% av det totale leiebeløpet, minimum NOK 850
  • 55 til 14 dager før ankomst: 75% av det totale leiebeløpet, minimum NOK 850
  • Inntil 13 dager før ankomst til og med ankomstdagen: 100% av det totale leiebeløpet

Overdragelse av leieavtale
Det er tillatt leier - mot et ekspedisjonsgebyr på NOK 625,00 - å overdra leieavtalen til en annen leier. Meddelelse om dette skal i så fall skje skriftlig fra begge involverte parter til Sol og Strand.

Avbestilling av leieavtalen kan skje per e-post til annulleringer@sologstrand.dk. Vennligst oppgi bestillingsnummer og avbestillingsgrunnlag.

Se også Sikring ved sykdom m.m.