Varmtvannsbeholdere

De fleste varmtvannsbeholdere kan romme cirka 30 liter vann (cirka 2 x dusj). Derfor anbefaler vi, at dere fordeler badetidspunktene, hvis dere er fler enn 2-3 personer, som skal bade. I noen feriehus kan det dog være to varmtvannsbeholdere.

Slå på varmtvannsbeholderen ved å innstille temperaturknappen på midterposisjon. Oppvarmningen varer cirka 30 minutter. Er det ikke noe varmt vann, kan overkokingssikringen være slått fra. Denne blir koblet på igjen ved å trykke på en liten knapp på undersiden av varmtvannsbeholderen. Det kan også være en separat kontakt.