Vepser/bier

Bier og vepser er en del av den danske natur og kan stikke hvis de føler seg truet. Bier stikker kun én gang, hvorimot vepser kan stikke flere ganger. Blir dere stukket, skal dere sørge for å fjerne brodden så fort som mulig. Unngå å klemme på brodden, men prøv på å skrape den ut med en flat og hard gjenstand. Bitestedet blir ofte rødt, hevet og ømt, men smerten forsvinner relativt fort.

Er dere allergiske over for bistikk, skal dere omgående søke legehjelp, hvis dere bliver stukket.

(Kilde: Netdoktor.dk, oktober 2010)