Dyr i Danmark

Dyrelivet er rikt og mangfoldig i Danmark, da den danske natur gir gode livsbetingelser for en lang rekke viltlevende dyr. Når dere er ute i naturen kan dere være heldige å få oppleve pattedyr, som for eksempel krondyr, rådyr, dådyr, ekorn, rev og harer samt frosker og krypdyr.

Danmark har dessuten et rikt fugleliv med blant annet spurvefugler, vadefugler, rovfugler, ender og svaner.

Som feriehusgjest bør dere ikke fore villkatter. Hvis dere forer kattene, blir det vanskelig for dem å klare seg når feriesesongen er slutt.

Langt de fleste dyr i Danmark er helt uskadelige, men det finnes dog få dyr, som dere skal passe på. Det kan være dyr som huggorme, skogflått, fjesing, veps og bier og brennmaneter.