Huggorme

hugorm

Huggorm lever på terreng med hede, myr og klitter, i nåleskog og tørr løvskog. Med kamuflasjefargene sine kan det være vanskelig å se dem. De er raske og beveger seg gjerne vekk, før man ser dem. De blir typisk 60-80 cm lange. De er grå eller brune med et mørkt eller sort sikksakkbånd ned på ryggen. Men det finnes også ensfarget rustbrune og svarte huggorm.
AdferdHuggorm er sky og sedvanligvis ikke særlig aggressive. De skal føle seg truet, før de biter. Så unngå å tråkke på eller ta i en huggorm. Bråk ved å trampe i jorden/vegetasjonen, så de kan høre, at noe stort nærmer seg. Bruk eventuelt en kjepp til å ruske opp i vegetasjonen foran dere, så de flykter.

BittHuggorm hogger typisk i en avstand på 3-6 cm og kan sjeldent nå offeret deres på avstander over 20 cm.

Mennesker reagerer forskjellig på huggormebitt. Noen får ikke symptomer i det hele tatt, mens andre får alvorlige forgiftninger og blir veldig syke. Disse variasjoner skyldes mengden av innsprøytet gift, personens alder, kroppsvekt, bittstedet og graden av fysisk aktivitet etter bittet samt evt. overfølsomhet. Barn, gravide og hjertepasienter utgjør en særlig risikogruppe, der giften kan gi problemer.

Førstehjelp til menneskerPersonen, som har blitt bitt, skal holdes i ro! Løft den legemsdelen som har blitt bitt og la bittstedet i fred. Transporter deretter personen så skånsomst som mulig til nærmeste akuttmottak.

Førstehjelp til hunderBehandle hunden meget rolig, og hold den angrepne legemsdel i absolutt ro. Bær eller kjør hunden til dyrlegen.

Bemerk: Huggormen er et fredet dyr i Danmark, og må ikke slås i hjel.

(Kilde: Skov og Naturstyrelsen j.nr. SNS-401-00626)