Overdragelse

Som leier hos Sol og Strand kan dere - mot et ekspedisjonsgebyr på NOK 625 - overdra deres leiekontrakt med Sol og Strand til en annen leier. Dere skal bare meddele dette skriftlig til Sol og Strand, så sørger vi for, at etterfølgende avregninger blir sendt til den nye leier.