Ved/Vedovn - Praktiske-info

 

Covid-19 (Corona virus)

 

Les mere

 
 

Ved/Vedovn

Hvis det ikke uttrykkelig er angitt i huspresentasjonen, er ved til peis/vedovn ikke inkludert i leien. Dere kan kjøpe ved mange steder langs veien eller hos kjøpmannen. Ved som ligger ved feriehuset er huseierens privateiendom. I enkelte tilfelle kan dere benytte det mot betaling, hvilket da vil fremgå av en meddelelse i feriehuset. Betaling skal i så fall skje direkte til eieren, og dere skal bare legge dette beløpet i feriehuset.

Ved ekstreme vindforhold/stormvær kan det forekomme, at dere ikke kan bruke vedovnen, fordi røyken blir presset tilbake i skorsteinen. Det er kun tillatt å bruke avispapir (til opptenning) samt tørt og kjemisk ubehandlet tre. Tre som er plukket opp på stranden inneholder salt som kan være skadelig for ovnen. Bruk derfor ALDRI tre som er funnet på stranden. Vedovnen inneholder ofte aske ved ankomsten. Dette skyldes, at asken stadig var varm, da den siste feriegjesten forlot feriehuset. Etterlat varm aske i en lukket ovn frem for på et ukontrollert sted i nærheten av feriehuset eller på tomten. Overoppvarming kan medføre brannfare og ødelegge ovnen.


A

 

B

 
 

C

 

D

 
 

E

 
 

F

 

G

 
 

H

 

I

 
 

K

 

L

 
 

M

 
 

N

 

O

 
 

P

 

R

 
 

S

 

T

 
 

U

 

V

 
 

Å