Oppvarming - Praktiske-info

 

Oppvarming

I vintermånedene vil det før innflytning bli påbegynt oppvarmning av feriehuset, slik at det ved innflytning har nådd en temperatur på 14-18° C. For feriehus med innendørs svømmebasseng gjelder dessuten, at svømmebassenget ved innflytning har nådd en temperatur på 24-28° C.

Det vil derfor være en differanse mellom det allerede anførte tellertallet på velkomstkortet og tellerstanden ved ankomsten. Dere blir avregnet for det tellertallet som er notert på velkomstkortet. Vi ber dere overføre de påførte tallene til forbruksavregningsblanketten, som dere får ved avhentning av nøkkelen.


A

 
 

B

 
 

C

 

D

 
 

E

 
 

F

 

G

 
 

H

 

I

 

K

 

L

 
 

M

 
 

N

 

O

 
 

P

 

R

 
 

S

 

T

 
 

U

 

V

 

Å