Forbruksavregning - Praktiske-info

 

Forbruksavregning

Forbruksavgifter (se leiebevis) er ikke inkludert i leieprisen. Prisen for strøm og telefon er faste takster. Prisen for gass, vann, olje og lignende kan variere. Nærmere informasjon om dette finner dere på leiebeviset, i huspresentasjonene på hjemmesiden samt på forbruksavregningsblanketten. Dere er selvfølgelig også velkomne til å kontakte oss.

Ved ankomst
Velkomstkortet er allerede utfylt med tellertall, når dere ankommer til feriehuset. Vi ber dere overføre de påførte tallene til forbruksavregningsblanketten, som dere fikk på nøkkelutleveringsstedet.

Vær oppmerksom på, at det på grunn av foroppvarming av feriehuset i perioden fra 1/11 til 30/4 kan være en differanse mellom den aktuelle og den tellerstanden som står på velkomstkortet. Som feriegjester betaler dere kun for oppvarmingen - servicearbeidet er med i prisen. Det samme gjelder hele året for feriehus med standvannspa og svømmebasseng. Svømmebassenghus vil typisk bruke litt ekstra strøm i forbindelse med den sikkerhetsmessige kontrollen av vannkvaliteten. Alle feriehus med standvannspa får skiftet ut alt vann før dere ankommer - og eventuelt også under oppholdet - og vil derfor forbruke energi til oppvarmning. Servicearbeidet for begge kontroller er gratis, men dere betaler for oppvarmningen.

Vid avreise
Ved avreise ber vi dere avlese tellertallene og påføre de aktuelle tellertallene samt regne ut forbruket. Blanketten skal dere innlevere på nøkkelutleveringsstedet.

Beløpet blir trukket fra på depositumet, som blir tilbakebetalt via bank senest 2 uker etter endt leiemål. Se Depositum.

NB! Strømmåleren sitter ofte uten for feriehuset. De fleste strømmålere i Danmark har ikke noe komma. Alle tall er hele kilowatt-timer, også det siste, som kan være markert med rødt.

Les mer om strømforbruk her.


A

 
 

B

 
 

C

 

D

 
 

E

 
 

F

 

G

 
 

H

 

I

 

K

 

L

 
 

M

 
 

N

 

O

 
 

P

 

R

 
 

S

 

T

 
 

U

 

V

 

Å