Hvide Sande Havn

Foto: SoS.WebApplication.Models.IntegrationBroker.Attractions.File?.Photographer
Bilder

Beskrivelse

Hvide Sande Havn er en af Danmarks mest moderne fiskerihavne, med gode service- faciliteter. Hvide Sande Havn blev anlagt i forbindelse med afvandingsslusen og kammerslusen og indviet i august 1931. Der er foretaget store udvidelser og renoveringer af havnen i årene 1970 – 1985, og i årene 2002 – 2008 er der foretaget store investeringer primært i en modernisering af losse- og auktionsfor-holdene for konsumfisk.

Havnen består af 2 havneafsnit vest for sluserne: Sydhavnen, med 2 bassiner, og Nordhavnen og af 2 havneafsnit øst for sluserne, i Ringkøbing Fjord: Østhavnen og Tyskerhavnen. Havnen har en hjemmehørende fiskeflåde, som består af 60 fartøjer med en samlet bruttotonnage på ca. 4.000 BT. 

De mindre fartøjer er ved at forsvinde og bliver delvist erstattet af større fartøjer på 200-300 BT.  I forårsmånederne søger mange fremmede fartøjer til Hvide Sande Havn, primært på grund af tungefiskeriet. Havnens indsejling vender direkte ud mod vesterhavet. Indsejlingen bliver beskyttet af en 500 m lang læmole. Vanddybden i indsejlingen er på 4,5 – 5,0 m.

Hvide Sande Havn er en af Danmarks mest moderne fiskerihavne, med gode service- faciliteter. Hvide Sande Havn blev anlagt i forbindelse med afvandingsslusen og kammerslusen og indviet i august 1931. Der er foretaget store udvidelser og renoveringer af havnen i årene 1970 – 1985, og i årene 2002 – 2008 er der foretaget store investeringer primært i en modernisering af losse- og auktionsfor-holdene for konsumfisk.

Havnen består af 2 havneafsnit vest for sluserne: Sydhavnen, med 2 bassiner, og Nordhavnen og af 2 havneafsnit øst for sluserne, i Ringkøbing Fjord: Østhavnen og Tyskerhavnen. Havnen har en hjemmehørende fiskeflåde, som består af 60 fartøjer med en samlet bruttotonnage på ca. 4.000 BT. 

De mindre fartøjer er ved at forsvinde og bliver delvist erstattet af større fartøjer på 200-300 BT.  I forårsmånederne søger mange fremmede fartøjer til Hvide Sande Havn, primært på grund af tungefiskeriet. Havnens indsejling vender direkte ud mod vesterhavet. Indsejlingen bliver beskyttet af en 500 m lang læmole. Vanddybden i indsejlingen er på 4,5 – 5,0 m.

Moderne havn | Hvide Sande Havn

Hvide Sande Havn har udviklet sig til at bære en af Danmarks mest betydelige fiskerihavne til at være en bred ”havneforretning” med mange forskellige services.

Hvide Sande Havn, Hvide Sande, Havn, fiskeri, offshore, transport 

Hvide Sande Havn er kendt som en af Vestkystens mest moderne fiskerihavne, og dermed også Danmarks 5- største. Gennem de seneste år har havnen udviklet sig til en aktiv trafikhavn, og godsmængden er blevet øget siden 2013. Derudover har Hvide Sande Havn også en voksende rolle som base for en række offshore vind-aktiviteter.

{{$t(variables.showDescription ? 'general.$readLess' : 'general.$readMore')}}

Territorium

Adresse Fossanæsvej 22
6960 Hvide Sande
Se alt i dette området

Informasjon

Fasiliteter og emner

Indkøb
Grillplads
Toilet/bad

Koordinater

Lengde: 56.006041
Breddegrad: 8.124595

Hvide Sande Havn

Adresse Fossanæsvej 22 
6960 Hvide Sande
T +45 9731 1633
hvidesandehavn@hvshavn.dk